Luokat

Kilpailuluokat ja -lajit

Showkilpailuissa kilpaillaan kolmessa eri kokoryhmässä (1., 2. ja 3.) sekä kolmessa eri lajissa:

– Riding Class (sileällä ratsailta)
– Driving Class (ajaen yksilövaljakossa)
– In-Hand Class (maasta esittäen näyttelytyyppisesti)

Yksissä kilpailuissa ei ole pakko järjestää luokkia kaikista lajeista . Kilpailuita voidaan järjestää vain yhdelle tai useammalle kokoryhmälle. Kilpailut voidaan rajata myös sukupuolen mukaan avoimiksi vain tammoille tai vain oreille/ruunille. Kilpailuissa luokat jaetaan lajin mukaan ratsastukseen, ajoon ja maastakäsin esittämiseen.

Mikäli luokka on avoin kaikille kokoryhmille, sitä kutsutaan Open Class -luokaksi. Open Class-luokan voi myös rajata halutessaan vain M&M-poneille (1. ja 2.). Open Class -luokka voi olla avoin molemmille sukupuolille, tai tammoille ja oreille/ruunille voi olla omat luokkansa.

Luokat voidaan rajata avoimiksi myös vain tietylle kokoryhmälle. Tällöin poni voi kilpailla vain oman kokoryhmänsä luokissa. Samoissa kilpailuissa voi olla kaikille tai vain yhdelle kokoryhmälle avoimia luokkia. Kokoryhmäluokat voidaan jakaa myös sukupuolen mukaan. Samoissa kilpailuissa ei voi olla Open Class-luokkia (Open Class ja Open Class M&M) ja eri kokoryhmille avoimia luokkia.

Vain jommallekummalle sukupuolelle avoimissa kilpailuissa luokat on jaettava kokoryhmien mukaan. Kilpailuita ei voi jakaa avoimiksi vain oreille tai vain ruunille. Oriit ja ruunat kilpailevat aina samoissa luokissa.

Ota huomioon

– Yhdessä kilpailussa voi olla mukana 1-3 eri lajia.
– Useamman lajin kilpailuissa eri lajeille on järjestettävä saman verran luokkia
– Kilpailuissa on järjestettävä vähintään kaksi (2) luokkaa; yhden lajin kilpailuissa luokat on jaettava vähintään sukupuolen tai kokoryhmän mukaan
– Osallistumisoikeus voidaan jakaa kokoryhmän mukaan
– Avoimissa kilpailuissa kaikille ryhmille on järjestettävä sama määrä luokkia
– Osallistumisoikeus voidaan jakaa sukupuolen mukaan vain oreille/ruunille tai tammoille
– Molemmille sukupuolille avoimissa kilpailuissa luokkia on oltava eri sukupuolille sama määrä
– Kaikki kilpailun luokat on jaettava samalla tavalla: kaikille avoimissa kokoryhmän mukaan jaetuissa kilpailuissa ei voi olla Open Class -luokkia tai toisin päin; samoissa kilpailuissa ei voi olla sukupuolen mukaan jaettuja ja eri sukupuolille yhteisiä luokkia.

Järjestettävät luokat

Esimerkit ovat erityisesti kilpailujärjestäjiä varten antamaan suuntaa minkälaisia luokkia pystytään järjestämään. Otathan huomioon, ettei eri esimerkkien luokkia voi sekoittaa!

Esimerkkejä luokista, joita ei saa järjestää

– Kilpailut avoinna kaikille, mukana kaikki kokoryhmät
— luokat jaettu lajeittain kokoryhmiin ja vielä jaoteltu sukupuolen mukaan
— luokat jaettu lajeittain ja kokoryhmän mukaan.

– Kilpailu avoinna kaikille kokoryhmille (Open Class-luokat)
— luokat jaettu lajeittain
— luokat jaettu lajeittain ja sukupuolen mukaan

– Kilpailu avoinna kokoryhmille 1. ja 2. eli M&M-roduille (Open Class M&M-luokat)
— luokat jaettu lajeittain
— luokat jaettu lajeittain ja sukupuolen mukaan

– Kilpailut avoinna sukupuolen mukaan, orit/ruunat tai tammat
— luokat jaettu lajin ja kokoryhmän mukaan
— yhdelle kokoryhmälle, luokat jaettu lajin mukaan

– Kilpailut avoinna yhdelle kokoryhmälle
— luokat jaettu lajeittain
— luokat jaettu lajeittain ja sukupuolen mukaan