Järjestäminen

Kaikki halukkaat voivat järjestää SPC:n showkilpailuja, kunhan sitoutuvat hoitamaan homman alusta loppuun kunnialla. Kilpailut järjestetään SPC:n oman kisakeskuksen mailla, SPC Showgroundseilla. Kilpailukutsujen luominen ja tulosten lähettäminen on erittäin helppoa ja osallistujat lisätään osallistumislistoihin automaattisesti. Kilpailukeskuksessa voi myös järjestää show bundleja.

Hanki kilpailukeskukseen tunnukset täältä

Show Bundle  – kutsuryppäät

 Kilpailun nimeäminen

Toivomme, että jokainen järjestäjä nimeää järjestämänsä kilpailun. Tämä tuo väriä ja persoonallisuutta showkilpailutoimintaan. Jos et keksi kivaa nimeä kilpailullesi, voit käyttää nimeä SPC Pony Show. Järjestyspaikkaa ei mainita kilpailukutsussa.

Esimerkkejä kilpailun nimeksi:
TALLIN NIMI Pony Show
TALLIN NIMI M&M Show
TALLIN NIMI Native Pony Show
TALLIN NIMI Showkisat

Ylläpidolla on oikeus muuttaa kilpailun nimeä, jos se ei ole hyvä maun mukainen tai siinä on räikeitä kirjoitusvirheitä.

Vastuuhenkilö

Kilpailukutsussa mainittu henkilö on SPC:n silmissä vastuussa kilpailujen järjestämisestä, tulosten puolueettomasta arvonnasta ja niiden ilmoittamisesta tulosten hyväksyntään. Vastuuhenkilö on velvollinen neuvomaan mahdollisesti ymmällään olevia kilpailijoita ja auttamaan mm. luokkavalinnoissa.

Kilpailun päivämäärä & VIP

Kilpailun järjestäjä saa päättää haluamansa päivämäärän kilpailulle. Samana päivänä voi olla useammat showkilpailut. Viimeinen osallistumispäivä (VIP) on oltava vähintään yksi (1) päivä ja enintään neljä (4) päivää ennen kilpailupäivää.

Kilpailut tulee anoa kalenteriin vähintään yksi päivä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Ylläpidolla on oikeus muuttaa kilpailun järjestyspäivää ja viimeistä ilmoittautumispäivää, jos kilpailu on anottu niin, että se tulee hyväksyttäväksi kilpailujen viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

Älä ano kilpailuja liian aikaisin!
Ano kilpailut korkeintaan seitsemän (7) päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää! Aiemmin anotut kilpailut hylätään.

Tulokset

Tulosten ilmoittamisen lykkääntyminen
Kilpailut tulisi aina anoa sellaiseen aikaan, että vastuuhenkilö tietää voivansa viedä ne itse alusta loppuun. Jos vastuuhenkilölle kuitenkin tulee este tulosten ilmoittamiseen määräajan sisällä, tulee hänen tällöin ottaa ajoissa yhteyttä SPC:iin sähköpostitse. Lisäaikaa annetaan tapauskohtaisesti (kuitenkin enintään kolme (3) viikkoa).

Järjestettävien kilpailujen määrä showkalenterissa

Yhdellä kilpailujärjestäjällä (henkilö) voi olla enintään kaksi (2) avointa yksittäiskilpailua tai  Show Bundlea samanaikaisesti showkalenterissa. Tällä hetkellä (07/2018) avoimien kilpailujen määrä ei ole rajoitettu. Show Bundleja saa järjestää vasta kun kilpailujärjestäjä on hoitanut loppuun asti viisi (5) yksittäiskilpailua menestyksekkäästi.

Suositeltavaa on, että erilliset kilpailut anotaan eri päiville ja hieman toisistaan eroavilla luokilla. Show Bundlet ovat tarkoitettu identtisiä kilpailuja varten.

Järjestämiskielto

Kilpailuiden järjestäjä saa järjestämiskiellon, mikäli hän jättää kilpailuiden järjestämisen kesken, ei ilmoita lopputuloksia määräaikaan (seitsemän (7) päivää) mennessä tai jos jotain muuta vilppiä huomataan. SPC hoitaa tuloksettomat kilpailut loppuun asti. Kilpailu mitätöidään jos osallistujalistoja ei ole saatavilla.

Osallistumisrajoitukset

– max. yksi (1) luokka/poni/kilpailu
– max. neljä (4) ponia/omistaja/luokka
– min. kolme (3) ponia/luokka
– 40 ponia/luokka

– Luokassa oltava kahden (2) eri omistajan poneja, että se voidaan järjestää.
– Luokkien minimi- ja maksimiosallistujamääriä tulee aina noudattaa
– Kilpailujen järjestäjä saa ilmoittaa myös omia ponejaan mukaan